حمل و نقل

یکی از بزرگ‌ترین صنایعی که هوش مصنوعی بر روی آن تأثیر گذاشته است، صنعت حمل‌و‌نقل است. پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی و مدل‌های کسب‌و‌کار تحول‌آفرین، موجب افزایش ارزش این صنعت شده است. به کار بردن هوش مصنوعی در صنعت حمل‌ونقل موجب کاهش تصادفات و ترافیک، افزایش امنیت، کاهش آلودگی هوا و به حداقل رساندن هزینه‌ها شده است.سرویس‌ها و محصولات