امنیت سایبری

با توجه به اهمیت جهانی امنیت سایبری و وقوع روزانه حملات سایبری، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نقش بسزایی در تأمین امنیت سایبری ایفا می‌کنند. مهم‌ترین خطری که کسب‌و‌کارها، دولت‌ها و مؤسسات را تهدید می‌کند حملات سایبری است، به‌طوری‌که حملات سایبری خسارت کلانی به اقتصاد جهانی وارد می‌کنند و فناوری هوش مصنوعی به عنوان اصلی‌ترین استراتژی دفاعی برای مقابله با حملات سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرد.


سرویس‌ها و محصولات