محیط زیست و انرژی

از جمله حوزه‌های مهمی که می‌تواند از مزایای بی‌شمار هوش مصنوعی در جهت بهبود شرایط استفاده کرد، حوزه‌ی محیط زیست و انرژی است. هوش مصنوعی می‌تواند تأثیرات محیط زیستی را تحت کنترل بگیرد و انرژی‌های موجود در طبیعت را به شکلی مؤثر و بهینه مدیریت کند. همچنین این فناوری قدرتمند می‌تواند به نظارت و مدیریت عوامل مرتبط با منابع محیط زیستی مانند اقیانوس‌ها، جنگل‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و ... کمک کند.


سرویس‌ها و محصولات