محیط زیست و انرژی

از جمله حوزه‌های مهمی که می‌تواند از مزایای بی‌شمار هوش مصنوعی در جهت بهبود شرایط استفاده کرد، حوزه‌ی محیط زیست و انرژی است. هوش مصنوعی می‌تواند تأثیرات محیط زیستی را تحت کنترل بگیرد و انرژی‌های موجود در طبیعت را به شکلی مؤثر و بهینه مدیریت کند. همچنین این فناوری قدرتمند می‌تواند به نظارت و مدیریت عوامل مرتبط با منابع محیط زیستی مانند اقیانوس‌ها، جنگل‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و ... کمک کند.


سرویس‌ها و محصولات

تشخیص تغییرات محیطی

با رصد مداوم محیط زیست با استفاده از این سرویس ، آسیب‌های زیست محیطی در اثر عواملی چون سیل و زلزله شناسایی می‌شود.

توصیف صحنه

پهبادهای خود را به این سرویس مجهز کنید. هنوز هم مناطق صعب العبوری هستند که دسترسی به آن‌ها ناممکن است. این سرویس جزئیات موجود در صحنه را برای شما مشخص می‌کند.